Warning: Use of undefined constant submenu - assumed 'submenu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/195766/virtual/www/domains/babylon90.com/phps/header.php on line 78

Warning: Use of undefined constant submenu - assumed 'submenu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/195766/virtual/www/domains/babylon90.com/phps/header.php on line 78

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/195766/virtual/www/domains/babylon90.com/phps/header.php:78) in /data/web/virtuals/195766/virtual/www/domains/babylon90.com/phps/header.php on line 83
Babylon - Spojené Arabské Emiráty

Babylon


Spojené Arabské Emiráty

Úvodní stránkaInformaceProfily zemí → Spojené Arabské Emiráty

http://www.arab.net/uae

Prezentace Dubaj v roce 2009

Spojené arabské emiráty mají i s ostrovy rozlohu 83 600 km2, žije v nich 4,9 milionu obyvatel. Hustota osídlení je nerovnoměrná, hlavní sídla jsou soustředěna na mořském pobřeží a rozsáhlá pouštní oblast je téměř neobydlená. Národnostní složení je pestré. Státním náboženstvím je islám, ostatní náboženství (hinduismus, křesťanství) jsou tolerována. Úředním jazykem je arabština, užívání angličtiny je běžné v obchodních stycích a používá se při komunikaci mezi rozdílnými etnickými komunitami. Zdejší peněžní jednotkou je 1 emirátský dirham (AED) = 100 filsů. 1 USD = 3,673 AED. Dirham lze měnit za jakoukoliv světovou měnu, a to i zpětně při odjezdu ze země.

Státním svátkem je 2. prosinec, den, kdy v roce 1971 podepsalo 6 emírů společnou smlouvu o vytvoření federace SAE. Pracovní doba soukromých firem je sobota až čtvrtek, banky a státní instituce pracují od soboty do středy, ve státním sektoru jsou volnými dny pátek a sobota. Banky a státní instituce pracují od soboty do středy od 9 hodin a svou činnost pro veřejnost končí ve 13. 30 hodin. V supermarketech se dá nakoupit od 9 do 23 hodin, menší obchody mezi 13. až 16. hodinou mají polední pausu a otevřeny jsou potom dlouho do noci. Během svatého měsíce Ramadánu je otevřeno i po půlnoci.

Obchodní jednání

Pro zdejší svět je typické, že jednání trvají déle, než je obvyklé v našich zeměpisných šířkách. Mělo by být patrné, že našeho obchodního partnera bereme jako sobě rovného, nekritizujeme místní poměry, můžeme-li něco pozitivně hodnotit, uděláme to. Při schůzce nás může zaskočit nezvykle vysoký počet přítomných, jsou preferována týmová jednání. Nejvhodnější dobou pro plánované setkání je, vzhledem k denní skladbě modliteb, dopoledne. Bezprostřední odmítnutí nabízené služby či výrobku je vůči hostovi považováno za neslušné. Proto, i když váš partner nebude mít o vámi nabízený produkt zájem, nejspíš to nedá přímo najevo. Na začátku a na konci schůzky je vhodné poděkovat za přijetí a ujistit druhou stranu o významu, jaký setkání přikládáme.

Že čas je relativní veličina platí v arabském světě doslovně. Dochvilnost nepatří mezi zdejší ctnosti. Pokud jsme zvyklí na dodržování termínů, je potřeba obrnit se trpělivostí. Nicméně místní obchodníci dobře vědí, že časovému faktoru je u nás připisován jiný význam a není proto vhodné, abychom to byli my, kdo se opozdí. Mohlo by to být vnímáno jako projev neúcty či nedostatek zájmu.

V období svatého měsíce Ramadánu je i od cizinců požadováno zdržet se na veřejnosti konzumace jídla, nápojů a kouření, v restauracích velkých hotelů lze ovšem dostat jídlo i během dne. Rozhodně se nedoporučuje situovat důležité schůzky a jednání do tohoto období.

Pojetí pracovní doby, zvláště pak jejího začátku, je poněkud volnější. Neděle je normálním pracovním dnem, to je třeba zohlednit při zasílání faxů apod. Během jednání na úřadech často zaslechneme slovo bukra. Český překlad zítra nelze chápat doslovně, přesnější interpretace je asi možná, někdy. Časté fráze jsou i mafi mushkeli (žádný problém) a chalas (to je všechno, konec).

Arabský obchodník smlouvá všude a o všechno. Smlouvá se o podmínky dodání, o záruční a pozáruční servis a o cenu. Je důležité počítat s tím, že se nás druhá strana bude snažit stlačit, už jenom z principu, na cenu nižší než požadujeme. Je to hra nervů a silnější vítězí. Důležitou roli hraje i zde oblečení. Pro oficiální příležitosti jsou pro ženu požadovány dlouhé šaty s rukávy zakrývající ramena a paže, nebo kostým. U mužů je obvyklý oblek a kravata.

Zdravotní péče v SAE je na velmi dobré úrovni a drahá. Za přijetí lékařem zaplatíte 100 AED, běžné vyšetření stojí 400 AED, napsání lékařské zprávy 300 AED. Ceny léků se pohybují mezi 50 až 80 AED. Za 1 noc v nemocnici zaplatí pacient 100 až 300 AED, sazby za lékařské úkony včetně operací se pohybují v rozmezí 2.000 až 6.000 AED podle rozsahu zákroku, např. za komplikovanou srdeční operaci je stanovena sazba 50.000 AED.

V případě cest do SAE za jakýmkoliv účelem platí pro občany ČR vízová povinnost, o vstupní víza do země je třeba žádat předem na velvyslanectví SAE ve Vídni na adrese: Peter Jordanstrasse 66, A-1190 Wien, tel.: +43-1-3681455, Fax: +43-1-3684485, úřaduje se v době od 9 do 14.30 hodin. E-mail: emirat.vienna@aon.at, emirates/vienna@uta.net.at. Žádost o vízum u ZÚ SAE ve Vídni musí obsahovat cestovní pas, pro turistické vízum platný ještě minimálně 3 měsíce od data vstupu do SAE a pro návštěvní vízum ještě 6 měsíců, dále 3 fotografie, vyplněné formuláře žádosti o vízum, dopis zaměstnavatele ve trojím vyhotovení a doklad od sponzora (tj. místní organizace, firmy nebo občana, který dává za návštěvníka finanční záruku na dobu pobytu v SAE). Vyřizování vstupních víz na velvyslanectví SAE ve Vídni je zdlouhavé, proto je vhodnější využít služeb tzv. sponzorů (tj. místních cestovních kanceláří, státních či soukromých firem, hotelů apod.). Víza mohou být vyžádaná těmito subjekty u Ministerstva vnitra SAE - Immigration Department v každém emirátu. K žádosti, kterou podává místní sponzor, je vyžadována minimálně faxová kopie stránky cestovního pasu s fotografií. Víza jsou pak deponována u vízové přepážky na letišti nebo hraničním přechodu, přes který cestující do SAE vstupuje, a předána nebo vepsána do pasu při příletu nebo příjezdu do SAE. Vízum (obvykle oranžový formulář) si ponechá návštěvník u sebe, protože jej bude odevzdávat při odletu. Nedávno došlo k jistému zjednodušení systému. Místní sponzor může fotokopii víza odfaxovat či poslat e-mailem a návštěvník se po příletu prokazuje touto kopií. Doporučuje se, aby cestující před odletem měl kopii svého vstupního víza stále po ruce, protože letecká společnost pasažéra bez dokladu nemusí přijmout ani na palubu letadla. Je též nezbytné dodržet ve vízu uvedený vstupní hraniční přechod, který je zároveň i povinným přechodem výstupním. V případě zájezdů nebo cest zajišťovaných cestovními kancelářemi (CK), vyřizuje veškeré formality spojené se vstupem do země česká CK přes místní CK.

Stručná charakteristika čtyř typů nejčastěji vydávaných víz do SAE:

Tourist visa zajišťují cestovní kanceláře, vybrané hotely nebo letecké společnosti. Turistické vízum platí pouze 30 dní a nelze prodloužit. Poplatek činí 110 AED, ale CK si běžně účtují poplatky až do výše 310 AED za vízum celkem. V případě propadnutí víza uplatňují imigrační úřady pokuty 100 až 500 AED za každý den pobytu bez povolení.

Visit visa jsou udělována jen se záštitou místního sponzora. Příjezd do země je možný do 2 měsíců od data vystavení víza, které umožňuje pobyt v rozsahu 60 dnů s možností prodloužení na celkových 90 dnů. Poplatek činí 110 AED +500 AED za případné prodloužení. Vstupní víza jsou jednorázová, pouze zavedeným partnerům místních firem je udělováno obchodní vízum s více vstupy, a to až po příjezdu do země na běžné návštěvní vízum. Platí 6 měsíců, každá jednotlivá návštěva nesmí překročit 30 dnů, poplatek činí 1 000 AED.

Transit visa vyřizuje pro cestující na nejbližší letecký spoj na letišti ta letecká společnost, která cestujícího přepravila do SAE. Je to však u aerolinek třeba domluvit ještě před odletem. Vízum platí max. 96 hodin, stojí 35 AED.

Investor Visa jsou určena pro zahraniční investory, jejichž podíl v místní společnosti činí alespoň 70 000 AED. Platí 3 roky od vystavení.

Vízový režim v SAE podléhá častým změnám. Aktuální informace v anglickém jazyce získáte na: www.government.ae/gov/en/visitors/uae/visas.jsp. Pro vyřízení žádostí oficiálních návštěv, delegací a cestovatelů o víza do SAE platí dvoutýdenní lhůta, přičemž MZV SAE nepřijímá žádosti o víza pro jiné než dohodnuté oficiální návštěvy. Toto omezení se týká i cestovatelů na veletrhy. Státní instituce nepřijímají oficiální návštěvy o státních svátcích a v době pracovního volna.

Osobám, které hodlají navštívit SAE a z jejichž cestovního pasu vyplývá dřívější návštěva Izraele, nemusí být vstup do SAE povolen!

Osobní věci podléhají celní kontrole. Kvantitativní omezení platí pro dovoz alkoholu, cigaret a parfémů. Dovoz zbraní, střeliva, léků a pesticidů je povolen jen se zvláštní licencí a v evidovaném množství. Striktně je zakázán dovoz opia, narkotik, pornografie, politicky a nábožensky citlivých materiálů a protiislámské literatury. Výše zmíněné je konfiskováno a finančně nebo i trestně postiženo. U zvířat je vyžadováno veterinární osvědčení včetně dokladu o očkování proti vzteklině a potvrzení o nepřítomnosti vztekliny v domovské zemi.

Nejvhodnějším obdobím pro turistiku je období březen-květen a říjen-prosinec. Koupání v moři se doporučuje jen na chráněných plážích, koupání bez plavek je trestáno i vězením a deportací. Služby pro turisty jsou na vysoké úrovni, individuální turistika je finančně náročná. V SAE lze jezdit pouze s mezinárodním řidičským oprávněním, osoby s povolením k trvalému pobytu musí mít místní řidičský průkaz. Situace v zemi je stabilní, jen ve městě Dubaj je třeba počítat se zvýšenou pouliční kriminalitou. Určitým rizikem pro návštěvníky jsou klimatické podmínky, zejména v létě, kdy se teplota vyšplhá až k 50 °C ve stínu, pozor i na vysokou intenzitu slunečního záření. V nouzi volejte tato místní telefonní čísla: 998 (nepřetržitá ambulance), 999 (policie), 997(hasiči), 90001234 (dopravní policie).

Při obchodním jednání je možno počítat s bilaterálními smlouvami mezi ČR a SAE, jmenovitě byly uzavřeny: Dohoda o zamezení dvojího zdanění (30. 9. 1996), Dohoda o podpoře a ochraně investic (23. 11. 2004), Letecká dohoda (15. 12. 2002. (Ta nahradila dohodu z r. 1991, kterou ČR sukcedovala do právního řádu v roce 1996).

SAE patří z ekonomického hlediska k nejvyspělejším zemím světa. Příznivé ekonomické prostředí s možnostmi zajímavých investic vytváří ze SAE unikátní hospodářské a finanční centrum celé oblasti.

Dovážené zboží podléhá 5% clu (od cla byly osvobozeny např. potraviny, zboží investiční povahy a polotovary, vývozy a reexporty, dovozy pro vládnoucí rodinu, ministerstva a vládní instituce), při výpočtu cla se vychází z deklarované CIF hodnoty zboží. 50% celní sazbě podléhá alkohol, 100% clu tabákové výrobky. Od cla je osvobozen dovoz do svobodných celních pásem. V každém emirátu funguje samostatná celní správa. Na trhu SAE najde uplatnění široké portfolio výrobků a služeb velkých, středních i malých českých firem. Zajímavá jsou zejména tato odvětví:

Stavebnictví prochází prudkým rozvojem a místním stavebním firmám začínají chybět kapacity, poptávka je i po stavebních materiálech.

Energetika je dynamicky se rozvíjejícím sektorem díky industrializaci a nárůstu počtu obyvatel. Příležitostí k investici může být i uvažované propojení elektrických rozvodných soustav jednotlivých emirátů a později propojení s rozvodnými soustavami zemí GCC.

Petrochemie je stále průmyslovým odvětvím číslo jedna, ať už se jedná o těžbu a zpracování ropy nebo zemního plynu.

Služby a cestovní ruch zaznamenaly v posledních letech obrovský rozvoj. Velmi úspěšná je snaha emirátu Dubaj zaměřit se na kongresovou, veletržní a obchodní turistiku, a také na turistiku rodinnou. S tím je spojená výstavba infrastruktury, hotelů i ubytování pro vzrůstající počet personálu apod.

Spotřební zboží je perspektivním artiklem. Musí se však počítat se silnou cenovou konkurencí výrobců z Indie a Dálného východu, je třeba být odlišný, jedinečný, kvalitnější. Hodně záleží na výběru partnera a kvalitě zpracování trhu. Pozitivním příkladem může být vývoz českých výrobků ze skla.

Zemědělství je vládou podporováno nevratnými investicemi. Místní farmy v současnosti produkují cca 80 % domácí potřeby mléka a mléčných výrobků a přibližně 25 % masa a drůbeže. Soběstační jsou v produkci zeleniny, datlí a v rybolovu. Perspektivní je možnost spolupráce s místními podniky.

Dodávky státnímu sektoru jsou specifické způsobem realizace, neboť vypisovaných soutěží se mohou účastnit pouze licencované místní firmy, a to pouze v emirátu, kde mají licenci. Státní zakázky pro významné organizace se realizují výhradně tendrovým řízením. Přímý prodej bez místního zástupce může být uplatněn pouze u dodávek vojenskému sektoru nebo ozbrojeným složkám ministerstva vnitra. Podmínkou pro úspěšný rozvoj obchodních aktivit se soukromým sektorem je buď založení vlastní pobočky anebo spolupráce s místní firmou, resp. občanem SAE. Uvážlivá volba agenta (zástupce) a vhodný typ spolupráce jsou důležitými předpoklady pro fungování firmy v teritoriu. Všem firmám se před uzavřením jakékoliv smlouvy doporučuje postupovat velmi uvážlivě a využít všechny dostupné informace (komerční, bankovní apod.) o agentovi, jeho postavení, důvěryhodnosti a kvalitě. Jakákoliv smlouva s místním partnerem musí být registrována na Ministerstvu hospodářství a obchodu SAE, čímž je vyloučena možnost, aby za zahraniční firmu (osobu), vystupoval jiný zástupce, resp. několik zástupců. Potvrzuje se, že trvalá přítomnost schopného zástupce nebo českého pracovníka umožní firmám postupně poznávat trh a budovat trvalé a užitečné obchodní kontakty.

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu a využívání HSP jsou vzhledem k ostré konkurenci na trhu značné. Rozhodující je kromě kvalitního předvedení zboží také jeho kvalita, cena, vyhovující dodací lhůta, přidaná hodnota apod. Pravděpodobnost získání nových zákazníků je vyšší s využitím osobních kontaktů. Katalogy a informační letáky musí být graficky dokonale zpracovány, musí být atraktivní a rozhodně barevné, doporučuje se dvojjazyčný anglicko-arabský text. Bez takto zpracovaných katalogů nelze ve většině případů ani zahájit jednání. U potravinářského zboží se očekává ochutnávka. Místní trh je velmi náročný a vyžaduje uplatňování nejmodernějších prodejních a obchodních praktik včetně koordinované propagace a podpory prodeje. Základním předpokladem úspěchu je rychlá reakce na poptávky, pružné vyřizování obchodních případů, nabídka produktů, které odpovídají normám ISO, BSS a DIN, případně normám americkým. Samozřejmostí je anglicko-arabský text etiket a návodů k použití.

Rizikem obchodování v SAE je nesplnění slibů daných místním partnerem (sponzorem), resp. jeho předstíraný zájem či vliv v zájmové oblasti českého partnera na místním trhu. K omezení potenciální konkurence ve prospěch zboží nebo firem z vlastní země může neseriózní sponzor využít svého vlivu ve výkonném managementu soukromých i státních firem a díky jazykové výhodě ovlivnit jednání s cílem získat pro sebe další finanční prospěch ve formě provize. Je žádoucí opatřit si kromě jiných i standardní komerční informaci, kterou poskytují na svých webových stránkách specializované agentury.

Platební podmínky jsou v SAE na světové úrovni. Běžně používaná je platba akreditivem, finanční převody jsou rychlé a platební morálka je obecně velmi dobrá. Nutno také počítat s tím, že na základě neblahých zkušeností, odmítají často zdejší obchodníci osobní šeky.

SAE, a zvláště Dubaj, jsou centrem hojně navštěvovaných významných veletrhů celého regionu. Veletržní sezóna začíná obvykle v druhé polovině září. Většina hlavních prezentací je organizována na výstavišti World Trade Centre v Dubaji, dalšími výstavními středisky jsou Abu Dhabi a Sharjah.

Mezi nejdůležitější veletrhy lze zařadit:


BIG 5, stavební veletrh, 25.-29. 11. 2007
INDEX, veletrh všeho, co má něco společného s bydlením, 1.-5. 11. 2007
GITEX, veletrh informačních technologií, loni pořádán v termínu 18.-22. 11. 2006
ADIPEC, petrochemický průmysl, další ročník bude opět v Abu Dhabi na podzim 2008
ARAB HEALTH, zdravotnická technika, 29. 1.-1.2. 2007
ARABIAN TRAVEL MARKET, veletrh cestovního ruchu, 1.-4. 5. 2007
IDEX - bienále, obranná technika a zbraně, 18.-22. 2. 2007
DIHAD, unikátní platforma mezinárodní humanitární pomoci, loni pořádán v termínu 10.-12. 4. 2006
DUBAI AIR SHOW - bienále, veletrh leteckého průmyslu, termín ? 2007
ARABPLAST&TEKNO - bienále, strojírenství a gumárenství, 13.-16. 2007
CONSTRUCT, stavební průmysl, pořádán pět měsíců po BIG 5 Dubaj
MIDDLE EAST ELECTRICITY, výroba a distribuce el. energie a osvětlení
CITYSCAPE, nový veletrh investičních možností do realit v oblasti BV


V regionu jsou každoročně pořádány další zajímavé veletrhy, např. jen kalendář dubajského výstaviště od listopadu do června zahrnuje 75 výstavních akcí. Účast na některém odborném veletrhu, jichž se koná v průběhu roku několik desítek, je důležitým prvkem vstupu na trh. Pro začátek je vhodná alespoň pasivní účast, i tak lze získat základní orientaci na trhu s konkrétními produkty a seznámit se s finanční politikou a obchodními podmínkami zdejších firem.


Jazyk