Babylon


Akce

Úvodní stránkaO společnosti → Akce

INDEX DUBAI 1.-5.11.2007

Účast českých firem se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Organizačně veletrh zajištovala firma RAPID, a.s. V rámci české expozice byl oficiální stánek MPO a Czech Trade a dalších 16 českých firem.

Veletrh patří v současné době k nejvýznamnějším veletrhům nábytku a interiérového designu na Středním východě (17.ročník). Účast vystavovatelů na letošním veletrhu přesáhla 1800 vystavovatelů z více než 60 zemí. Agentura Babylon reprezentovala své partnery na svém stánku a stánku MPO a byla také k dispozici českým vystavovatelům.

Byl velký zájem o české výrobky, které jsme na místě reprezentovali. Veškeré naše publikace měly velice kladný ohlas a byly beze zbytku rozebrány. Vzhledem k místním zvyklostem bylo nevýhodou, že zájemci z arabských společností chtěli jednat přímo s majiteli společností našich partnerů. Ťéměř všichni čeští vystavovatelé na místě prodali veškeré své produkty a vedli celou řadu obchodních jednání, případně nalezli zástupce či spolupracující partnery v regionu. Zájem projevili představitelé asi 30 firem. Převážně se jednalo o majitele firem sídlících v U.A.E a dále ze Saúdské Arábie, Egypta, Sýrie, Bahrajnu, Indie, Pákistánu, Indonésie a Číny. Přínosem byl především velký počet účastníků z řad firem z Dubaje i Abu Dhabi, které projevili svůj zájem o český pavilon a nutnost prohloubení obchodních vztahů mezi zeměmi.

Na recepci, kterou uspořádal Czech Trade ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR a RAPIDem v budově WTC pro české účastníky a jejich arabské partnery, vyjádřila J. E. paní Věra Jeřábková (velvyslankyně ČR v Abu Dhabi) jak zajímavým a perspektivním trhem jsou pro naši republiku U.A.E. a další arabské země, už jen díky stálému růstu a rozvoji regionu. Přítomen byl též předseda NBB GROUP INVESTMENT (podrobnější informace naleznete na www.nbb.ae), J. E. pan Mirghani A. A. Hadi, který srdečně přivítal účast ČR a vyjádřil vzájemný souhlas se slovy paní velvyslankyně a zmínil se o své snaze a ochotě navázat nové kontakty s českými společnostmi při jejich prosazování v Emirátech.

Zároveň bychom rádi poděkovali Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za podporu a ochotu s námi i nadále spolupracovat a poskytovat nám i našim českým partnerům možnost účastnit se tohoto veletrhu.

Odkaz na webové stránky: www.indexexhibition.com

Logo Index Dubai 2007 Výhled z veletržního areálu Česká expozice 1 Česká expozice 2 Oficiální zahájení ministrem financí Představitelé obchodních komor SAE a ČR

Mezinárodní veletrh TIF Tripolis 2.4. – 12.4.2007

Ve dnech 2. – 12.4.2007 jsme se zúčastnili mezinárodního všeobecného veletrhu TIF (Tripoli International Fair). Tento největší a nejprestižnější veletrh na území Libye letos navštívilo více než 450 tisíc návštěvníků. Měli možnost shlédnout řadu samostatných národních expozic, mezi nimi i českou, která byla na tomto veletrhu již potřetí. Vystavovalo zde cca 3.200 libyjských a zahraničních firem. TIF Tripolis patří v regionu severní Afriky k nejvýznamnějším veletrhům všeobecného zaměření. Vlastní veletrh byl uspořádán v rozsáhlém výstavním komplexu v samém centru města Tripolis na celkové ploše 90.000 m2. Zájem veřejnosti o tento veletrh je značný. Libyjská vláda přikládá tomuto veletrhu velký význam a zahajují ho pravidelně vysocí státní činitelé. Výstava je také patřičně medializována státní libyjskou televizí a místními deníky. Český pavilon si prohlédl také ministr průmyslu Libye a představitelé Libyjské národní banky. Natáčela zde řada televizních štábů, jak libyjských tak i zahraničních. Českou účast zajišťovali: Karel Babor – obchodní rada velvyslanectví ČR v Tripolisu, Dušan Štrauch – velvyslanec ČR v Libyi, Martin Kavka – ředitel expozice ČR (MPO), David Ryšavý – realizátor expozice ČR (EXPOSTYLE) /na fotografii zleva/. Proběhla řada jednání o spolupráci mezi českými a zahraničními společnostmi a byly předány kontakty pontenciálním obchodním partnerům, jak z Libye, tak i z ostatních arabských zemích (např. Alžír, Egypt, Tunis, Súdán, Libanon aj.). Ze společností, které zde měly velmi kladný ohlas, nebo uskutečnily perspektivní obchodní kontakty, můžeme jmenovat: AGROUAD, ICT Czech a.s., Meva a.s., MOBITEL, PILANA TOOLS a.s., Tesla a.s., Zetor Trade s.r.o. Je nutné podotknout, že osobní účast je pro každou českou společnost, která má zájem se prosadit na arabském trhu, nezbytná.

Pavilon ČR Škoda Auto Ministr průmyslu Libye v českém pavilonu Představitelé ČR Zástupci Agentury Babylon na veletrhu Centrum Tripoli

Mezinárodní stavební veletrh SIB Casablanca 22.11. – 26.11.2006

Stánek ČAOK Česká delegace na konferenci

INDEX DUBAI 7.-11.11.2006

Účast českých firem se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Organizačně byl veletrh zajištován firmou Messag Time, a.s. Brno ve spolupráci s ČAOK. V rámci české expozice byl oficiální stánek MPO, stánek Messag Time, a.s., stánek Czechtourism, stánek ČAOK a expozice 12 českých firem. Veletrh patří v současné době k nejvýznamnějším veletrhům nábytku a interiérového designu na Středním východě (16.ročník), zúčastnilo se ho 1650 vystavovatelů z více jak 57 zemí. Na stánku ČAOK reprezentovala své členy a další české firmy, které projevili zájem. Stánek se těšil velkému zájmu a navštívili ho představitelé cca 75 firem, dále vedení veletrhu a představitelé ze Spojených Arabských Emirátů - obchodních a průmyslových komor a asociací (vizitky uloženy na sekretariátu ČAOK). Většinou se jednalo o firmy ze U.A.E, dále o firmy z arabských zemí - Jordánsko, Jemen, Saúdská Arábie, Egypt. Kontakty byly předány s příslušným komentářem jednotlivým firmám v ČR. Přínosem byl především velký počet účastníků z řad firem z Dubaje i Abu Dhabi Vzhledem k důležitosti kontaktů a velkém významu veletrhu, Index doporučujeme, aby byl i nadále zařazen do seznamu oficiálních účastí ČR v příštím roce 2007. Je třeba také zmínit velkou ochotu a dobrou spolupráci s pracovníky MPO,s realizační firmou Messag Time, a.s, a České centrály cestovního ruchu (Czechtourism) Zároveň děkujeme MPO za podporu těchto veletrhů, které umožní naší komoře a členům, účastnit se této významné akce.

Erbil 16.11. – 1.12.2006

Doprovod společností GEMA ART (restaurování památek a archeologických objektů) a WASTECH (odpadové hospodářství) do Erbilu. Erbil je jedno z nejvýznamnějších měst severního Iráku (Kurdistánu).

Historické centrum Erbilu Citadela Vchod do Citadely Nejstarší textilní muzeum na světě

Jazyk