Babylon


Public Relations

Úvodní stránkaSlužby → Public Relations

V oblasti PR klademe důraz na:

  • obousměrnost komunikace
  • budování a udržování vztahů
  • nahlížení postojů a snahu pozitivně je ovlivňovat

Budování veřejných vztahů chápeme jako dlouhodobou cílevědomou činnost, která mimo jiné zajišťuje a poskytuje informace našim zákazníkům, partnerům a investorům. Zabýváme se PR a získáváním dalších informací jak ze zahraničí (zejména arabské země) tak i z ČR.


Jazyk