Babylon


Arabský svět

Úvodní stránkaInformace → Arabský svět

Arabský svět

Arabský polostrov se nachází na Blízkém východě a je křižovatkou mezi Asií a Afrikou. Na jihozápadě je ohraničen Rudým mořem a Akabským zálivem, na jihovýchodě Arabským mořem a na severovýchodě Ománským a perským zálivem. Ve světovém měřítku hraje oblast velmi důležitou roli pro obrovské zásoby ropy a zemního plynu. Jsou zde islámská poutní místa Mekka a Medína.

Bahrajn je malý ostrovní stát v Perském zálivu (665 km2), jeho ekonomika je založena na těžbě ropy, která tvoří 60 % exportu. HDP na l obyvatele je srovnatelné se západní Evropou. Jemen je stát na jihu Arabského poloostrova v jihozápadní Asii, k Jemenu náleží i ostrov Sokotra v Arabském moři. Omán , oficiálním názvem Sultanát Omán, je arabský stát v jihozápadní Asii. Země se rozkládá na samém východě Arabského poloostrova, patří k ní i enkláva Musandam a malá enkláva Madha v SAE. Hlavní oporou hospodářství je těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Saúdská Arábie je království, zaujímající většinu plochy Arabského poloostrova. Má 24 miliónů obyvatel a patří díky zásobám ropy k nejbohatším na světě. V zemi má absolutní moc král, volený parlament neexistuje. Spojené arabské emiráty je stát rozkládající se na východě arabského poloostrova při pobřeží Perského zálivu. Je to federace složená ze 7 autonomních emirátů: Abú Dhabí, Adžmán, Dubaj, Fudžajra, Ras al Chajma, Umm al-Kuvajn a Šardžá. Země je bohatá na ropu. Katar, oficiálním názvem Stát Katar, je emirát v jihozápadní Asii, ležící na malém poloostrově, který vybíhá z většího Arabského poloostrova do Perského zálivu. Národní příjmy Kataru pocházejí z těžby a zpracování ropy a zemního plynu. Súdán je největší africký stát, nacházející se na jih od Sahary. Státním náboženstvím je islám, černoši tvoří 52 % obyvatel, vládnoucí Arabové 39 %, berberové 6 %, zbytek cizinci. Súdán má obrovské nerostné bohatství, nejdůležitější je ropa. Současná životní úroveň většiny obyvatel je nízká. Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu. Od roku 1978 zde vládne Národní demokratická strana, prezidentem je od roku 1981 Husní Mubárak, úředním jazykem je arabština. 94 % obyvatel vyznává islám, 6 % koptské ortodoxní křesťanství. Jordánsko, oficiálním názvem Jordánské hášimovské království, je stát v oblasti Blízkého východu. Ve starších pramenech je současné území uváděno jako Zajordánsko (myšleno na východ od řeky Jordán). Státním zřízením je konstituční monarchie (král Abdalláh II.). Nejdůležitější nerostnou surovinou jsou fosfáty, dále se zde těží potaš, kovy, mramor a zemní plyn. Úředním jazykem je arabština, angličtinou se lze domluvit mezi středními a vyššími vrstvami obyvatel. Libanon je stát (republika) na Blízkém východě, při východním pobřeží Středozemního moře. Prezident je Emil Lahúd, úředním jazykem arabština, 60 % obyvatel vyznává islám, 40 % křesťanství. Země, dříve nazývaná "Středomořské Švýcarsko" na tom po občanské válce z let 1975-1990 není ekonomicky nejlépe. Palestina je částečně samostatný státní útvar skládající se z tzv. Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Úředním jazykem je arabština, obyvatelé se většinou hlásí k islámu a početná skupina ke křesťanství. Prezidentem republiky je Mahmúd Abbás. Oficiálně toto území spravuje Palestinská samospráva. Sýrie, oficiálně Syrská arabská republika, je stát na blízkém východě v Asii. Úředním jazykem je arabština. Domluvit se lze i francouzsky a anglicky. Převažují muslimové, 10 % obyvatel jsou křesťané, v malých společenstvích zde žijí i židé. Irák, oficiálním názvem Irácká republika je stát v jihozápadní Asii čili na Středním východě. Obyvatelé se hlásí k islámu, úředním jazykem je arabština a kurdština, v čele republiky je prezident Džalál Ibrahim Talabání. Irák je rozdělen na 19 provincií. Současný politický stav v zemi je mnohými experty považován za neuspokojivý a blízký občanské válce. Západní břeh Jordánu je označení pro vnitrozemské území na západním (pravém) břehu řeky Jordán na blízkém východě. Lze ho považovat za součást vznikajícího státu Palestina. Území je pod částečnou kontrolou Palestinské samosprávy.

Maghreb je region v Africe na severu Sahary, západně od Nilu. Konkrétně jde o státy Maroko, Západní Sahara, Alžírsko, Tunisko, Libii a více či méně i o Mauretánii. Lidé z Maghrebu mají jak Africké, tak Východní kořeny. Většina lidí odsud jsou buď Arabové (nebo Berbeři), tedy lidé s předky ze Středního východu, určitá skupina lidí má výlučně africké předky a díky korzárům se do velkých měst na pobřeží dostaly i národnosti jako Francouzi, Italové, Španělé a Turci. Svaz arabského Maghrebu má za cíl koordinaci politiku a ekonomiku států v tomto regionu, neshody v řadách členů a bezpečnostní problémy v Alžíru však tuto snahu komplikují.


Jazyk