Babylon


Váš most do arabského světa od roku 1990

Agentura Babylon byla založena v prosinci roku 1990. Zakladatelem a zároveň generálním ředitelem je Ing. Rawah Jassani. Společnost je členem Česko-arabské obchodní komory. Jejím hlavním zájmem je rozvíjení česko-arabských vztahů, a to jak v rámci výměny informací, tak vlastní vydavatelskou činností.

Co nabízíme?

Společnost se zabývá ekonomickými a politickými studiemi, propagací, překlady, public relations, pořádáním výstav, provozuje vlastní tiskárnu a je dopisovatelem významných arabských deníků a satelitních TV kanálů v Evropě a arabských zemích.


Jazyk