Babylon


Kdo jsme

Úvodní stránkaO společnosti → Kdo jsme

Babylon

Agentura Babylon byla založena v prosinci 1990. Společnost je členem Česko-arabské obchodní komory. Jejím hlavním zájmem je rozvíjení Česko-arabských vztahů, a to jak v rámci výměny informací, tak vlastní vydavatelskou činností. Společnost se zabývá ekonomickými a politickými studiemi, propagací, překlady, public relations, pořádáním výstav, provozuje vlastní tiskárnu a je dopisovatelem významných arabských deníků a satelitních TV kanálů v Evropě a arabských zemích.

V arabském jazyce Babylon vydává: Český a slovenský OBCHODNÍ SPECIÁL, čtvrtletník ČESKÝ ŽIVOT, týdeník PRAŽSKÉ AKTUALITY, katalog VÁŠ OBCHODNÍ PRŮVODCE PO ČR, čtrnáctideník PRAŽSKÉ AKTUALITY SPECIÁL pro ČSA linky z arabských zemí, denní zprávy BABYLON ONLINE a další publikace a knihy. Vydávaná média poskytují arabským čtenářům informace o politickém, kulturním a ekonomickém životě v České republice nebo na Slovensku, o možnostech podnikání, činnosti jednotlivých firem, investičních možnostech a posledních trendech vývoje. V českém jazyce vychází regionální měsíčník pro Prahu 3 "HLAS TROJKY".

Pokud jde o mediální aktivity Babylonu, obdržela tato agentura od Ministerstva zahraničních věcí ČR výslovné doporučení k šíření informací o České republice pro nejširší veřejnost v arabsky mluvících zemích.

Babylon je jedinou agenturou, která se v České republice specializuje výhradně na výše uvedené činnosti. Babylon udržuje vynikající vztahy s MZV ČR, MPO ČR, Radou velvyslanců arabských zemí v ČR, diplomatickými misemi arabských států v ČR a SR a dalšími organizacemi a institucemi, zabývajícími se česko-arabskými vztahy. Na distribuci periodik Babylonu se podílí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a to již 16 let.

Zakladatelem a zároveň generálním ředitelem agentury Babylon je Ing. Rawah Jassani. Narodil se roku 1949. Absolvoval Vysoké učení technické v Bagdádu a do roku 1978 pracoval v iráckých sdělovacích prostředcích, poté přesídlil do Československa. Publikoval články v řadě iráckých a arabských novinách. Více než deset let je v centru jeho zájmu básník Muhammad Mahdi al-Jawahiri a jeho kulturní odkaz. Dosud vydal dva díly souborné práce "Al-Jawahiri, Arab dvacátého století". Jako ředitel vede "Centrum Al-Jawahiri" v Praze a rozvíjí jeho činnost. V roce 1990 založil spolu s prof. Abdalla al-Naímí agenturu Babylon.

Zastoupení agentury Babylon a distribuce v zahraničí:

Irák a Jordánsko: ATLAS +964 790 190 8553
Ar. Emiráty a země zálivu: Al Gari +971 657 40 707
Sýrie a Libanon: Al Rafidin +963 946 727 99
Egypt a Sudán: Al Umar +201 052 200 856
Severní Afrika: Al Kásim +212 611 869 88
Skandinávie: Wasfi +46 733 508 043
Rakousko: Hind +43 676 705 6244

Jazyk